Firmom będzie łatwiej zatrudnić cudzoziemców spoza unii (News)

Resort pracy chce wprowadzić zmiany w prawie pracy, by na polskim rynku doszło do zgody pomiędzy pracodawcami, a pracownikami. Chodzi przede wszystkim o ułatwienia dla cudzoziemców. Obecnie procedura udzielania zezwolenia na pracę obcokrajowcowi jest dwuetapowa: najpierw polski przedsiębiorca musi uzyskać…