Finansowanie inwestycji w obszarze HRM z wykorzystaniem funduszy unijnych 2007-2013 (Artykul)

W latach 2007-2013 środki Europejskiego Funduszu Społecznego będą w całości wydatkowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Budżet ten wynosi ponad 11,4 mld euro.