Fala zwolnień w branży IT (News)

Pod naporem kryzysu firmy informatyczne tną koszty. Zaczynają od redukcji pracowników. Mimo problemów branża IT liczy na to, że kryzys jej nie dotknie w poważny sposób. Firmy intensywnie jednak szukają możliwości cięcia kosztów, także przez ograniczanie zatrudnienia.
Pół roku temu Yahoo! nie…