Ewaluacja jako proces podnoszenia jakości zarządzania w sektorze publicznym (News)

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie organizuje w dn. 17 września 2008 konferencję w ramach projektu „Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Konferencja odbędzie się w Krakowie, w Auli WSE na ulicy Westerplatte…