Euro pracy nie zaszkodzi (News)

W koordynowaniu zmian instytucjonalnych na rynku pracy większe znaczenie odgrywają decyzje i zalecenia Komisji Europejskiej niż Europejskiego Banku Centralnego. W świetle powyższego przystąpienie Polski do strefy euro powinno mieć neutralne znaczenie. „Nie powinno się patrzeć na decyzję o przyjęciu euro…