Eureko: propozycja ugody

Eureko złożyło do warszawskiego Sądu Rejonowego propozycję ugody w sprawie sporu ze Skarbem Państwa o prywatyzację PZU. Eureko jest gotowe zrezygnować z wielomiliardowych odszkodowań, których domaga się od Skarbu Państwa i zrzec się prawa do bycia większościowym akcjonariuszem PZU przez 3 lata.