EKO CYKL Organizacja Odzysku S.A. pionierem we wdrażaniu EMAS w branży (News)

W dniach 4-6 września 2008 roku Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A., wiodąca na rynku organizacja odzysku, przeszła pomyślnie proces weryfikacji środowiskowej EMAS. Kończy tym samym proces wdrażania systemu zarządzania środowiskowego, zgodnego z normą ISO 14001:2004 oraz z wymogami…