Dziś mija termin składania ofert przez fundusze pożyczkowe

Dziś mija termin składania ofert przez fundusze pożyczkowe, które chcą wspomagać przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi. Konkursy ogłosiło Ministerstwo Gospodarki. Podstawą ogłoszenia konkursów jest ustawa o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 roku. Przewiduje ona do 50 tysięcy złotych nieoprocentowanej pożyczki dla mikro- i małych firm, które poniosły straty spowodowane tegoroczną powodzią.