Duże firmy będą inwestować

Polskie przedsiębiorstwa poradziły sobie z osłabieniem gospodarczym w 2009 roku. Szybko zareagowały na niespodziewaną zmianę koniunktury. Ograniczyły koszty i utrzymały rentowność na dodatnim poziomie.