Dotacje w rolnictwie

Dofinansowanie rozwijania działalności nierolniczej na wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich będzie dwukrotnie większe i wyniesie 760 milionów złotych. Przyjmowanie wniosków o tego rodzaju wsparcie Agencja ma rozpocząć 24 sierpnia.