Dotacje do pracowników na razie bez powodzenia (News)

W kilku województwach znane są już wyniki konkursów, w których przedsiębiorcy mogą się ubiegać o dotację do płac pracowników. Może ona wynieść od 30 do 70 proc. (w zależności do regionu) kosztów wynagrodzenia. Jednak zainteresowanie firm tą formą unijnej pomocy na razie jest nikłe. Paweł Chorąży, dyrektor…