Dopłaty PROW dla młodych rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje od dziś wnioski o wsparcie na "korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów". Pomoc finansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.