Domowy pracownik (News)

Warszawskie „Echo Miasta” umieściło na swoich łamach wywiad z Jerzym Iwaszkiewiczem z Okręgowej Inspekcji Pracy. Rozmowa dotyczyła zjawiska telepracy, czyli pracy, którą wykonuje się w domu przy użyciu telefonu, komputera oraz internetu. „Telepraca sprawdza się doskonale w przypadku osób o wysokich kwalifikacjach…