Dobre wyniki GE za IV kwartał i cały rok 2008. (News)

Zysk firmy GE za rok 2008 wyniósł 18,1 mld USD;
przychody sięgnęły 183 mld USD;
zysk na akcję wyniósł 1,79USD.
Firma GE (NYSE:GE) poinformowała, że w IV kwartale 2008 r. jej zyski z działalności kontynuowanej osiągnęły 3,9 mld USD. Zysk na akcję przed wypłatą dywidendy uprzywilejowanej…