Długotrwałe bezrobocie (News)

Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez CBOS wynika, że w Polsce w gronie wszystkich osób bez pracy nadal najwięcej jest tych, które określa się mianem „bezrobotnych długoterminowych”. To osoby pozostające bez zatrudnienia dłużej niż rok i jest ich 65 proc. To duża grupa, ale jest i pocieszająca…