Dlaczego słabnie złoty?

Jednym z powodów spadku kursu złotego mogą być zakupy walut przez polskie firmy, uwikłane w toksyczne opcje walutowe – pisze "Gazeta Wyborcza".