Dla magistrów bez pracy (News)

Fundusz Pracy zapłaci za studia bezrobotnych, zwalnianych pracowników i osób po 45 roku życia. Przewiduje to rządowy projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z nim o dofinansowanie studiów podyplomowych będą mogli starać się bezrobotni, osoby, które są w…