Dedykowany, czy gotowy CRM? (Artykul)

Wiele w ostatnich czasach mówi się o niepowodzeniach i małej wartości dodanej związanej z wdrożeniem systemu typu CRM. Z drugiej strony raporty wskazują, że co raz więcej firm jest na etapie, w którym CRM jest niezbędny .
Spróbujemy odpowiedzieć na najważniejsze pytania związane z wyborem i wdrożeniem CRM zakończonym sukcesem.