Czy warto zatrudniać na niepełny etat? (News)

Wśród różnych form zatrudnienia, najczęściej stosowaną jest umowa o pracę. Przy nawiązywaniu stosunku pracy obowiązkowo trzeba podać się wymiar czasu pracy – pełny bądź niepełny etat. Przedsiębiorcy coraz chętniej decydują się na tę drugą formę. Dlaczego jest to dla nich atrakcyjne?
W…