Czwartek Dniem Ochrony Praw Podatnika (News)

Już 15 maja 2008 roku odbędzie się w Warszawie pierwsza ogólnopolska konferencja z cyklu Dzień Ochrony Praw Podatnika. To spotkanie otwierające cykl dyskusji, mających na celu identyfikację i analizę wadliwych elementów systemu podatkowego w Polsce. Organizatorem konferencji jest Oficyna Prawa Polskiego,…