Czego nie robić w firmie, aby nie stracić danych (News)

Jak wynika z badań InsightExpress przeprowadzonych na zlecenie Cisco, co piąty pracownik zmienia ustawienia zabezpieczeń urządzeń w przedsiębiorstwie, aby obejść reguły wprowadzone przez dział informatyczny. Wyniki badań zostały oparte na ankietach przeprowadzonych wśród ponad 2000 pracowników i informatyków…