Czarny scenariusz możliwy (News)

Okres szczytu koniunktury mamy już za sobą. Dla firm wciąż dużym problemem są braki na rynku pracy. Wysoki kurs złotego utrudnia eksport, sprzyjając za to importowi. Nie bez znaczenia są także czynniki zewnętrzne – wysokie ceny paliw, rysujący się konflikt z Rosją czy spadająca koniunktura światowa….