Coach – psycholog dla menadżerów (News)

Tak jak prawie każdy w Ameryce ma swojego psychoanalityka, tak w świecie biznesu coraz więcej menedżerów ma swojego osobistego coacha. Coaching to jednak nie psychoterapia. W świecie biznesu panuje przekonanie, że tylko silni mogą sprawować władzę, osiągać sukcesy i sami sobie radzą z własnymi problemami….