Coach (News)

Planuje ścieżkę rozwoju osobistego pracownika, pomaga mu pogłębić umiejętności i wskazuje cele – coraz więcej osób korzysta z pomocy tzw. coacha, czyli trenera rozwoju osobistego. – Coach jest zawodowym przyjacielem swojego klienta, bo wierzy w jego możliwości, chce i potrafi go wesprzeć w realizacji…