Co się zmieni w szkołach we wrześniu? (News)

Wraz z pierwszym szkolnym dzwonkiem zacznie w praktyce obowiązywać nowe rozporządzenie MEN zmieniające ramowe plany nauczania w placówkach publicznych. Poprzedni projekt ze stycznia br., zastąpiono rozporządzeniem wydanym 31 marca.
Od 1 września 2008 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa…