Chorzy psychicznie mogą pracować (News)

Ponad 80 proc. Polaków uważa, że osoby dotknięte chorobą psychiczną są traktowane na rynku pracy gorzej, niż osoby zdrowe. Dyskryminacja osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy utrudnia im powrót do zdrowia, ponieważ nierówne traktowanie wywołuje u alienowanej osoby brak akceptacji samej siebie…