Cena, jaką trzeba zapłacić za brak kompetencji, jaką jest rozwiązywanie konfliktów (Artykul)

Ludzie, którzy nie potrafią rozwiązywać konfliktów z korzyścią dla obu stron najczęściej sięgają po tzw. pozycję władzy.
Ale aby posiadać władzę, trzeba posiadać środki. Środki, które zapewniają nam sytuację, której ludzie pomimo sprzeciwu robili, to, czego chcemy. Czyli są nam potrzebne środki do pozbawienia innych czegoś.

Bardzo często władzę osiąga się poprzez obietnicę korzyści lub nagród albo strach przed ich pozbawieniem. Więc kary i nagrody są źródłami władzy człowieka.

Pamiętajmy, że władza menedżera ujawnia się tylko poprzez jej użycie.