Branża motoryzacyjna w Europie (Artykul)

Przemysł motoryzacyjny odgrywa kluczową rolę w gospodarce europejskiej ze względu na swój udział w wielu innych
dziedzinach przemysłu, takich jak produkcja części i podzespołów, elektronika, informatyka, telekomunikacja i
logistyka. Poprzez zapewnienie wysokich wpływów z handlu zagranicznego, podatków oraz wdrażania najnowszych
technologii, wpływa na umocnienie pozycji Europy i zwiększenie jej konkurencyjności na światowych rynkach.