Brak szkoleń może pozbawić uprawnień (News)

W 2008 roku Krajowa Rada Biegłych Rewidentów skierowała do rzecznika dyscyplinarnego już 337 wniosków z zarzutem niespełnienia obowiązku szkolenia zawodowego przez biegłych rewidentów. Wnioski te dotyczą cyklu szkoleniowego 2005/2006. Zarówno biegły rewident, który wykonuje zawód, jak i ten, który jest…