Bezrobotny otrzyma 1180 zł miesięcznie za udział w szkoleniu (News)

Osobie bezrobotnej, która nie stawi się na wezwanie urzędu pracy, trudniej będzie usprawiedliwić swoją nieobecność. Urzędnik będzie domagał się od bezrobotnego, który nie stawi się w urzędzie, zaświadczenia lekarskiego na druku ZUS/ZLA o niezdolności do pracy – powiedziała wczoraj Czesława Ostrowska,…