Bezrobocie na koniec 2008 roku wyniesie ok. 9,2 proc. (News)

Według analiz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2008 roku powinna wynieść ok. 9,2-9,4 proc.

– W drugiej połowie 2008 roku nastąpi lekkie spowolnienie spadku bezrobocia w stosunku do tego samego okresu w zeszłym roku, głównie ze względu na osłabienie…