Bezpłatne szkolenia dla branży turystycznej. (News)

Fundacja ,,Razem” zaprasza do udziału w projekcie:”Rozwój jakości usług turystycznych”, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu przygotowano bezpłatne szkolenia, które mają na celu…