Będziemy dłużej pracować? (News)

Pracodawca za zgodą zatrudnionego będzie mógł wydłużyć czas jego pracy z 48 do 65 godzin (klauzula opt -out)- postanowili w Luksemburgu ministrowie pracy państw Unii Europejskiej. Jerzy Mosoń – Nowe uregulowania dotyczące prawa pracy to w istocie złagodzenie dotychczas obowiązujących w Unii Europejskiej…