Będzie można zawiesić firmę na dwa lata (News)

Sejm zajmie się dzisiaj projektem nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Komisja Gospodarki, do której skierowany został projekt w marcu, będzie domagała się uchwalenia go już podczas tego posiedzenia parlamentu.
Projekt przewiduje możliwość: zawieszania działalności gospodarczej…