BCC pierwszym polskim Hosting Partnerem SAP (News)

Kompetencje i potencjał BCC do świadczenia usług hostingowych zweryfikował i potwierdził audyt, zrealizowany w czerwcu br.. Podczas audytu konsultanci z centrali SAP AG w Walldorf dokonali kompleksowego przeglądu centrum outsourcingowego BCC – kompetencji konsultantów, procesów, procedur, narzędzi…