Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców

Po raz 10-ty wręczono dziś nagrody konkursu "Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców". Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem "Innowacyjna gospodarka – nowy rynek finansowania małych i średnich przedsiębiorstw". Ocenie poddało się 7 banków uniwersalnych, 20 spółdzielczych, 36 oddziałów oraz 2 fundusze poręczeń.