Audytorzy założą firmy (News)

Projekt ustawy o finansach publicznych z 13 sierpnia 2008 roku przewiduje zmiany w przepisach o audycie. W świetle nowych regulacji, gospodarowanie środkami powyżej 40 mln złotych zobowiązuje jednostkę sektora finansów publicznych do prowadzenia audytu wewnętrznego. Audyt wewnętrzny będzie mógł być przeprowadzany…