Asertywność – jasna strona biznesu (News)

Dzisiaj rozpoczyna się pierwszy dzień z dwóch dni szkolenia pokazowego „Asertywność w Biznesie”. Do udziału w nim zostawały zaproszeni reprezentanci firm z kilku sektorów gospodarki dla których szkolenia są z jednej strony innowacją w przedsiębiorstwie z drugiej zaś strony są procesem „naturalnie”…