Architektura Korporacyjna (Artykul)

Pojęcie architektury korporacyjnej zyskało w ostatnim czasie sporą popularność, nie tylko w kręgach informatyków, lecz również ludzi biznesu. Zainteresowanie architekturą korporacyjną (EA – Enterprise Architecture) jest skutkiem biznesowych i technologicznych czynników, które zachodzą każdego dnia. Biznesowe wyzwania, takie jak elastyczność i dostosowywanie się do zachodzących zmian (wewnętrznych i zewnętrznych) – są głównym problemem, z którym większość firm się boryka.

Najważniejsza jest umiejętność reagowania na zmiany w sposób świadomy i przemyślany, dający wymierne efekty.