Aquanet wybrał wdrożenie SAP z BCC (News)

Rozpoczęty w połowie lipca projekt obejmuje dostawę licencji oraz wdrożenie rozwiązania SAP
w zakresie finansów, kontrolingu i gospodarki materiałowej. System SAP ERP zostanie zintegrowany z innymi aplikacjami Aquanetu – m.in. z Lotus Notes i systemem planowania transportu. Start produktywny…