American Chamber of Commerce nagradza LeasePlan (News)

Amerykańska Izba Handlowa przyznała nagrody dla najlepszych przedsiębiorstw 2008 roku za społeczną odpowiedzialność biznesu. LeasePlan Fleet Management zwyciężył w kategorii zielona flota.
Nagrody Amerykańskiej Izby Handlowej przyznawane są rokrocznie, w ramach podsumowania dokonań wszystkich…