Alternatywny scenariusz (Artykul)

Po dogłębnej analizie gatunku ludzkiego można wyciągnąć wiele wniosków. Jeden z najważniejszych dotyczy tego, że każdy człowiek realizuje jakiś scenariusz własnego istnienia wierząc, że jest najlepszy, prawdziwy, a nawet, że jest jedyny. Co więcej ma rację, ponieważ taki właśnie jest.