Aktywizacja długotrwale bezrobotnych wyzwaniem dla rynku pracy (News)

-Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych to wyzwanie dla rynku pracy. Ma w tym pomóc nowa ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – zapowiada wiceminister pracy i polityki społecznej Czesława Ostrowska.

Ostrowska była we wtorek gościem konferencji „Trendy na rynku pracy….