Agora zwalnia

Agora, wydawca między innymi "Gazety Wyborczej", zamierza zwolnić do 300 osób. Zwolnienia są elementem planu oszczędności, którego celem jest dostosowanie firmy do trudniejszego rynkowo okresu związanego z oczekiwanym spowolnieniem gospodarczym i kryzysem na rynkach finansowych.