570 osób do zwolnienia w Ruchu (News)

Zarząd Ruchu przyjął regulamin zwolnień grupowych, który zakłada redukcję zatrudnienia o maksymalnie 570 osób. Dzięki temu spółka zaoszczędzi 2,2 mln zł miesięcznie. Ruch podał, że wypowiedzenia umów o pracę rozpoczną się od 25 września 2008 r.
Łączny koszt wynikający z odpraw i odszkodowań…