45 tysięcy za zatrudnienie niepełnosprawnego (News)

Do 45 tys. złotych zwrotu kosztów na wyposażenie stanowiska pracy mogą dostać pracodawcy, którzy zatrudnią osoby niepełnosprawne. I co ważne, wcale nie muszą być zakładem pracy chronionej. Pieniądze na ten cel przyznaje Powiatowy Urząd Pracy (wcześniej, do 2007 roku, taką refundację przyznawał Urząd…