300 tys. miejsc pracy dzięki funduszom UE (News)

300 tys. nowych miejsc pracy oraz 1,7 pkt proc. wzrostu PKB w Polsce w 2007 r. to zasługa unijnej polityki spójności i funduszy strukturalnych – poinformowała komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Huebner.
Wszystkie analizy wskazują na udział polityki spójności w szybszym wzroście…