12,4 mld zł straty polskiego banku centralnego (News)

Narodowy Bank Polski poniósł w 2007 r. stratę w wysokości 12,4 mld zł. W 2006 r. bank zanotował zysk w wysokości 2,6 mld zł, który został przekazany na rezerwy pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych

– Zmniejszenie wyniku NBP jest przede wszystkim związane ze spadkiem o 16 mld zł wyniku…