?Zarządzanie zmianą. Od strategii do działania.? (Artykul)

„Plany bitew buduję ze snów moich śpiących żołnierzy”
Napoleon