?Sprzedawanie? przez nie sprzedawanie (Artykul)

Tytułowe stwierdzenie jest typową analogią do jednego z naturalnych praw sukcesu. Brzmi ono: „działanie przez nie działanie”. Oczywiście nie oznacza to, że nic nie należy robić. To byłoby zbyt proste. Chodzi o rezygnację z wywierania nacisku, bo skutkiem nacisku jest opór. Chodzi o rezygnację ze stawiania oporu, bo skutkiem stawiania oporu jest jeszcze większy nacisk. Chodzi o rezygnację z tego wszystkiego, co jest walką. Tu pojawia się natychmiast prawo „przyczyny i skutku”. Niezbędna jest świadomość, jakie będą następstwa konkretnych działań.